Get Adobe Flash player

A vontatás mindig is a félreértések melegágya volt, így most az azzal kapcsolatos KRESZ szabályokat gyűjtöttük itt össze, bízván abban, hogy sikerül e téren tiszta vizet önteni a pohárba.


Mindenek előtt vezetői engedélyünket (köznapi nevén: jogosítvány) vegyük górcső alá. Az első kérdés, ami nyomban felvetődik: milyen vezetői engedély milyen pótkocsi (utánfutó vagy lakókocsi) vontatására jogosít fel minket?


B kategóriás jogosítványunk a megszerzését követő két évig kezdő vezetői engedélynek minősül – kezdő vezetői engedély birtokában pótkocsit gépkocsival nem vontathatunk. A két „kezdő” év eltelte után már személygépkocsival is vontathatunk ú.n. könnyű pótkocsit, de ügyelnünk kell, hogy annak össztömege nem haladhatja meg a 750 kg-ot, illetve a járműszerelvényünk együttes megengedett legnagyobb össztömege maximum 3500 kg lehet. Gépjárművel ú.n. nehéz pótkocsi (750 kg megengedett legnagyobb össztömeg fölött) a hatályos KRESZ szabályok szerint csak abban az esetben vontatható, ha a vontatott pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege nem haladja meg a vonójárművünk önsúlyát, de a járműszerelvényünk együttes megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-nál nagyobb nem lehet. (Tehát pl. egy 2000 kg össztömegű és 1500 kg önsúlyú autóval húzhatunk egy 1000 kg-os megengedett legnagyobb össztömegű lakókocsit, – hiszen a lakókocsi össztömege nem éri el a vonó gépkocsi önsúlyát, és a kettő együtt nem haladja meg a 3500 kg-ot – de egy 3000 kg megengedett legnagyobb össztömegű lakóautóval legfeljebb 500 kg -os pótkocsi vontatására van lehetőség.)


3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű szerelvény vezetéséhez a nem kezdő B mellé egy ehhez tartozó E kategóriára is le kell tennünk a szükséges vizsgákat. A B+E kategória-együttes birtokában a járműszerelvényünk együttes megengedett legnagyobb össztömege a 3500 kg-on is túlléphet, de ügyeljünk arra, hogy vonójárművünk tömege ennél nem lehet nagyobb. Ha 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű járművet vezetnénk, mindenképpen C1 (legfeljebb 7500 kg megengedett legnagyobb össztömegig) vagy C (7500 kg megengedett legnagyobb össztömeg fölött) kategóriás jogosítványra van szükségünk. C1 vagy C kategóriával – a nem kezdő B vezetői engedélyhez hasonlóan – is csak 750 kg alatti könnyű pótkocsik vontathatók. Ennél nagyobb tömegű – nehéz pótkocsi – vontatásához szintén E kategória megszerzése szükséges. A könnyebb áttekinthetőség kedvéért álljon itt egy összefoglaló táblázat a különféle vezetői engedélyekről és az azokkal vezethetők járműfajtákról.


Az előző sorokból megtudhattuk, milyen pótkocsit vontathatunk vezetői engedélyünkből adódóan, most rávilágítunk a vonó jármű és a vontatmány műszaki paramétereiből adódó vontatási szabályokra. Ebben a kérdésben irányadó a vonó járművünk forgalmi engedélye. Egyszerűen azt mondhatjuk, hogy az adott járművel olyan pótkocsit szabad vontatni melynek vontatását - a forgalmi engedélyben tett bejegyzéssel - engedélyezték. Azért hasznos lehet tudni, mi alapján kerül be ez a bejegyzés, nehogy későn derüljön ki, hogy frissen vásárolt új autónkkal mégsem húzhatjuk lakókocsinkat. Először is tudnunk kell, milyen típusú fékrendszerrel látták el a húzni kívánt pótkocsit. A lakókocsik túlnyomó többsége ráfutófékes, elenyésző hányadukat szerelték üzemi fékkel, esetleg fék nélkül. (A különböző fékrendszerek műszaki megoldásait – hely hiányában – nem részletezzük, szakembertől kérhetünk ez ügyben segítséget.) Ezt azért fontos tudnunk, mivel a vonójárművünk tömege és a pótkocsi fékrendszere együtt határozza meg a vontatmányunk maximális elméleti tömegét. Ennek meghatározásában az alábbi összefoglaló táblázat nyújt segítséget.


A fenti táblázatban elméleti vontatható tömegek találhatók, mivel a tényleges maximális vontatható tömeget a vonójárműre szerelt vonóhorog műszaki paraméterei is befolyásolhatják. Hiába számoljuk ki ugyanis a pótkocsi fajtája és a vonójármű tömegéből adódó vontatható tömeget, ha a felszerelt vonóhorog – műbizonylata alapján – csak kisebb tömeg vontatására alkalmas. Így tehát 2000 kg össztömegű személyautónkkal hiába vontathatnánk 1500 kg-os ráfutófékes pótkocsit, ha a vonóhorgunk csak 1000 kg vontatására alkalmas, de ez fordítva is igaz. A fenti járművünkre felesleges 2500 kg-os vonóhorgot szereltetnünk, legfeljebb 1500 kg-os ráfutófékes lakókocsit mozgathatunk. Persze, csak ha ehhez megfelelő jogosítvánnyal is rendelkezünk…